Marszałek Rokossowski – zszargany i poniżony , bo w strasznie trudnych warunkach walczył o Polskość

Marszałek Konstanty Rokossowski – szczery polski patriota , wróg bermanowskiej kliki z CBKP

Jest naszym obowiązkiem wobec prawdy i historii przypomnieć rzeczywiste losy i motywy działania człowieka , który z powodu tragizmu losów Polski i Polaków został arbitralnie w stalinowskim stylu zaszufladkowany jako ” radziecki marszałek w polskim mundurze ” , czy ” pełniący obowiązki Polaka ” . Postaramy się dowieść , że jest to czarny piar robiony marszałkowi Rokossowskiemu przez jego wrogów , którzy nie mogą mu darować jego odważnej patriotycznej postawy w mrocznym okresie stalinizmu .

Według Polskiego Almanachu Błękitnego rodzina Rokossowskich przez wieki była rodziną baronów . Sam Konstanty wiele czasu spędzał w majątku swojego wuja , który był ziemianinem . Nauczył się tam jeździć konno i uzyskał solidną edukację patriotyczną . Ze względu na niezamożny status swojej rodziny – ojca i matki od młodości bliskie mu były hasła lewicowe . Brał udział w warszawskich manifestacjach studentów i robotników . Za to trafił na Pawiak . Po wyjściu z więzienia poszedł za bratem do armii carskiej . Było to zgodne z instrukcją Romana Dmowskiego , aby tworzyć polską siłę w armii rosyjskiej . W czasie Rewolucji Październikowej oddział , w którym służył Konstanty podzielił się . On ze względu na swe sympatie lewicowe pozostał z częścią rewolucyjną . Dostrzeżono jego zdolności organizacyjno – wojskowe , wybrano oficerem i zaczął robić karierę wojskową . Został razem z późniejszym bohaterem Wielkiej Wojny Ojczyźnianej , zdobywcą Berlina Żukowem wysłany do szkoły kawalerii w Leningradzie , po której Rokossowski został doradcą w armii mongolskiej . Następnie był dowódcą na Syberii i w Buriacji .W 1936 roku został dowódcą garnizonu w Pskowie . Tam został aresztowany w czasie czystek 1937 roku . I tu zaczynają się najciekawsze wątki w życiorysie Konstantego Rokossowskiego . Został oskarżony o współpracę z wywiadem polskim i japońskim . Ponadto jego brat , z którym służył w armii rosyjskiej , wrócił do Polski i został oficerem Służby Śledczej Policji Państwowej . Jest tajemnicą poliszynela , że popularna polska dwójka czyli II Oddział SG współpracował z Japończykami na odcinku przeciwradzieckim , wykorzystując często Polaków służących w aparacie państwa radzieckiego , w tym w wojsku . Na dodatek Służba Śledcza Policji Państwowej , gdzie służył jego brat zajmowała się także rozpracowaniem ruchu komunistycznego . Nabrawszy podejrzeń NKWD doszło do Rokossowskiego i musiało nawet w tej obłędnej szpiegomanii znależć jakieś poszlaki wskazujące na współpracę Rokossowskiego z dwójką . Torturowano go strasznie . Połamano mu żebra i wybito zęby (według relacji córki ta trauma spowodowała u niego nawyk , że do końca życia trzymał przy sobie pistolet , nawet podczas snu , mówiąc , że drugi raz żywcem już go nie wezmą ) . Współwięźniowie relacjonowali , że Konstanty tłumaczył im , by niczego nie podpisywali i nikogo swoimi zeznaniami nie obciążali . Mówił im , że jeśli zostaną zabici , to będą mieć czyste sumienie , że nikogo ze sobą nie zabrali . To dowód na przesiąknięcie Rokossowskiego polską metodologią i łacińską aksjologią . Rokossowskiego skazano na karę śmierci , ale podczas procesu wykazał się niezwykłą bystrością umysłu . Otóż według relacji pułkownika Włodzimierza Trylińskiego Konstanty miał zauważyć , że osoby obciążające go już nie żyły , więc zarzucił sądowi wiarę w życie pozagrobowe , co w państwie komunistycznym było uznane za herezję , więc sąd zmienił mu wyrok i skazał go ” tylko ” na 10 lat łagrów . Wszystko jednak zmieniło się w 1940 roku . Stalin szykował się do wojny z Niemcami i podboju Europy , więc potrzebni mu byli fachowi dowódcy . Upomniał się więc o niego nowy minister obrony ZSRR Timoszenko . Wstawiono Konstantemu zęby , a nawet wysłali z rodziną na wczasy do Soczi , aby nabrał sił .

W czasie II Wojny Światowej , zwanej w ZSRR i w wielu krajach WNP Welką Wojną Ojczyźnianą Konstanty Rokossowski był jednym z najwybitniejszych radzieckich dowódców , między innymi świetnie dowodził obroną Moskwy , uczestniczył także w bitwach pod Stalingradem i pod Kurskiem . Został odznaczony licznymi , najwyższymi orderami radzieckimi , w dowód uznania został dowódcą 1 frontu Białoruskiego , liczącego 1 milion żołnierzy przy rozciągniętej na 900 km linii wojsk . Był to wówczas największy front w Armii Czerwonej . Pod koniec czerwca 1944 roku otrzymał za swe niewątpliwe zasługi otrzymał od Stalina stopień Marszałka Związku Radzieckiego . Jednakże jako głównodowodzący wojsk kroczących na Berlin zatrzymał się na przedpolach Warszawy i to właśnie z jego rodzinnym miastem wiąże się koniec jego dalszych wojennych sukcesów . Został ofiarą misternie utkanej strategicznej gry Stalina . W swoich pamiętnikach napisał , że wybuch powstania w jego rodzinnej Warszawie był dla niego ogromnym ciosem . Pisał , że nie otrzymał żadnego apelu o pomoc od powstańców . Lecz on sam wydał generałowi Zygmuntowi Berlingowi – dowódcy 1 Armii WP rozkaz wysłania łącznika do powstańców . łącznik dotarł , przekazał nawet hasła i kody łączności . Ale okazało się , że apel powstańcy przekazali już Kremlowi , nie zaś jemu , dowódcy frontu . Mógłby jeszcze wiele zrobić zanim zareagował Stalin , któremu zależało na wykrwawieniu Warszawy niemieckimi rękoma . Marszałek Rokossowski bardzo chciał wyzwolić swoją rodzinną Warszawę , gdzie się urodził i gdzie mieszkała jego siostra Helena – bardzo gorliwa katoliczka . Ta sytuacja pokazuje kolejny dowód na wielki patriotyzm Konstantego Rokossowskiego i niestety w bardzo złym świetle ukazuje ludzi z kierownictwa Komendy Głównej Armii Krajowej , ukazuje możliwość infiltracji KG AK przez NKWD czy GRU oraz służby niemieckie . Wszak obu tym stronom zależało na zniszczeniu Warszawy .

Stalin mu tego nie darował . Ta narodowa i patriotyczna postawa Rokossowskiego w czasie Powstania Warszawskiego była powodem jego odsunięcia z funkcji głównodowodzącego Frontem Białoruskim , 12 listopada 1944 roku jego miejsce zajął marszałek Żukow , jego główny konkurent , a Konstantemu przypadło dowodzenie mniej ważnym 2 Frontem Białoruskim . No i to Żukow dobył Berlin , a Rokossowski tylko oskrzydlał główny atak . Jako rekompensatę Stalin powierzył mu dowodzenie Defiladą Zwycięstwa w Moskwie .

Zaraz po wojnie został jednak zmarginalizowany . Sam też kariery nie chciał robić , wolał być z dala od polityki . Był bardzo zadowolony z faktu , że mianowano go głównodowodzącym Północnej Grupy Wojsk Armii Czerwonej . Choć kochał Polskę , to bardzo nie podobało mu się to co się działo w ówczesnej polskiej polityce . Wiedział , że miały miejsce aresztowania oficerów , rozstrzeliwania i pokazowe procesy . Przypominała mu się straszliwa atmosfera Wielkich Czystek w ZSRR po 1937 roku , której sam straszliwie doświadczył . Nie paliło mu się do poliyki . Niemniej naciski Stalina i Bieruta spowodowały , że w 1949 roku został powołany na urząd polskiego ministra obrony narodowej i jednocześnie mianowano go marszałkiem Ludowego Wojska Polskiego . W 1950 roku został członkiem Biura Politycznego KC PZPR , a w 1952 roku wicepremierem . Za jego czasów Ludowe Wojsko polskie otrzymywało najnowocześniejsze uzbrojenie z ZSRR , i było najsilniejszą armią w Układzie Warszawskim oprócz ZSRR . Polska miała zapasy amunicji na miesiąc walk , a już w latach późniejszych po odejściu Rokossowskiego już tylko na tydzień .

Często się zarzuca marszałkowi Rokossowskiemu , że czas jego rządów to był mroczny okres terroru i sowietyzacji armii . I oczywiście to on osobiście za ten terror miał być odpowiedzialny . Jest to propagandowa manipulacja stworzona przy pomocy teorii dowodów Andrieja Wyszyńskiego . Otóż trzeba pamiętać , że marszałek Rokossowski był osaczony z dwóch stron . Przez jego zastępcę generała Stanisława Popławskiego – Rosjanina , który trząsł Informacją Wojskową i był przez Moskwę wyznaczony do ” pilnowania ” Rokossowskiego , z drugiej strony przez MBP , którym faktycznie trząsł Jakub Berman . Warto pamiętać , że to marszałek Rokossowski wydał rozkaz , że przed aresztowanie każdego oficera trzeba uzyskać zgodę jego przełożonego . Marszałek bowiem liczył , że w taki sposób uda mu się uchronić wojsko przed czystkami . Tak między innymi uratował generała Franciszka Cymbareicza , wiceministra MON , który poskarżył się marszałkowi , że jest zagrożony aresztowaniem własnej osoby i poddany presji podpisywania zgody na aresztowania . Uratował marszałek Rokossowski wolność i życie wielu osobom , które pisały do niego listy lub mu się skarżyły . Uratował nawet oficera Narodowych Sił Zbrojnych . Gdyby nie marszałek Rokossowski to terror w LWP byłby znacznie większy . Jednocześnie przez cały ten okres polonizował LWP . Między innymi odsunął dowódcę Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Toruniu gen . Nikołaja Iwanowa za to , że ten mówił po rosyjsku , a nie po polsku i mianował na jego miejsce już polskiego oficera . Mało kto wie , że marszałek u ministra edukacji wywalczył listę polskich książek patriotycznych , które sam czytał i chciał by każdy Polak je przeczytał .

Natomiast jeśli idzie o walkę polityczną w łonie PZPR , to marszałkowi Rokossowskiemu było najbliżej do frakcji natolińskiej . To właśnie Natolińczycy , ci propolscy od lat 50-tych komuniści, ze swoim przywódcą Zenonem Nowakiem widzieli w marszałku ważną postać , która mogła przeciwstawić się dominującej w partii i w państwie , wywodzącej się z mafijnej , utworzonej w Moskwie przez Stalina organizacji o nazwie Centralne Biuro Komunistów Polski – CBKP frakcji puławskiej czyli tzw . żydokomunie , mającej swe korzenie jeszcze w SDKPiL i KPP . Lider Puławian , Jakub Berman uznał Rokossowskiego za śmiertelne zagrożenie dla siebie i swoich stronników , więc od początku urzędowania marszałka montował przeciwko niemu intrygi , a także przy pomocy Urzędu Bezpeczeństwa zbierał przysłowiowe haki na marszałka . Jednym z nich był powielony z czasów Wielkich Czystek zarzut , że utrzymywał dobre stosunki z bratem , przedwojennym oficerem Służby Śledczej Policji Państwowej , oraz , że jego bardzo wierząca siostra Helena , z którą także utrzymywał dobre stosunki , znała Prymasa Wyszyńskiego . Berman chciał aresztowania marszałka , lecz ten miał zbyt silną pozycję , więc ograniczył się do robienia mu czarnego piaru .

Marszałek popierał polonizacyjne prądy w PRL i PZPR , za co był przedmiotem ostrej krytyki ze strony Puławian . Na VII plenum KC PZPR ( 18-28 lipca 1956 roku) marszałek powiedział rzeczy , których do dziś wielu mu nie zapomniało . Mianowicie mówił o bezpodstawnym uprzywilejowaniu towarzyszy żydowskich w państwie i w partii , oraz że należy szanować godność narodową Polaków . Na to I Sekretarz KW PZPR w Łodzi – Michalina Tatarkówna Majkowska , przedstawicielka chazarskich Puławian odpowiedziała mu wprost : „Chcecie mieć wojnę , to będziecie ją mieć” .

Polski Październik 1956 roku , który rozpoczął wiosnę po mroźnym i mrocznym okresie stalinizmu , dla marszałka Rokossowskiego okazał się niestety ciosem w serce . Natolińczycy , którzy już od dłuższego czasu domagali się uwolnienia Gomułki , zostali przez niego wystawieni do przysłowiowego wiatru . Puławianie posiadający środki masowego przekazu zmanipulowali Gomułkę ( także poprzez jego chazarską żonę Zofię Gomułkową ) w taki sposób , że uwierzył ich manipulacji . A polegała ona na tym , że ci faktyczni zbrodniarze i agenci NKWD siebie samych przedstawili jako odnowicieli i demokratów , a Natolińczykom i samemu marszałkowi Rokossowskiemu zarzucili stalinizm i proradziecką postawę . Niestety Gomułka , po raz kolejny zresztą dał się na tę misterną mistyfikację nabrać . W konsekwencji frakcja Natolińczyków przegrała , a marszałka Rokossowskiego zdjęto z urzędu i potraktowano jako Rosjanina , co było dlań potężnym ciosem . Ujął się honorem , nie przyjął żadnych pieniędzy i honorariów , zapakował się w małe walizki i wyjechał z Polski . Przed odjazdem miał powiedzieć znajomym : ” W Polsce moja noga już więcej nie postanie . Dla Polaków będę już zawsze Rosjaninem , a dla Rosjan Polakiem ” .

Jego fachowość nadal cenili jednak Radzianie i w latach 1958-1962 pełnił rolę wiceministra obrony narodowej ZSRR , a potem aż do śmierci w 1968 roku pozostawał członkiem grupy inspektorów generalnych armii radzieckiej .

Marszałek Rokossowski zawsze mówił , że jest Polakiem . Mimo , że całe swoje dorosłe życie spędził w Rosji i ZSRR , to nigdy dobrze nie mówił po rosyjsku , miał silny polski akcent . Był bardzo zdenerwowany , gdy w Moskwie generałowie polscy jak Jaruzelski mówili doń po rosyjsku . Od razu kazał zracać się do siebie po polsku , mówiąc , że jest Polakiem jak oni . Jednak do końca życia pozostała w nim wielka gorycz , żal do Polski , która tak okrutnie go potraktowała i do której już więcej nie chciał jeździć . Ale swą rodzinę wychował w polskim duchu . Kult polskości był tam na tyle silny , że jego dzieci odebrały polskie wychowanie , w mieszkaniu wnuka marszałka wisiał biały orzeł , mapa Polski , a w biblioteczce stał kanon polskiej literatury . Z wnukiem rozmawiał tylko po polsku , a jego prawnuczka Ariadna Rokossowska została ochrzczona w polskim kościele w Moskwie . To pokazuje jak można nawet w bardzo trudnych czasach i warunkach przekazać polskiego ducha z pokolenia na pokolenie . Takie zdolności wychowawcze posiadał marszałek Rokossowski .

Marszałek Konstanty Rokossowski był wielkim Polakiem , którego mali antypolacy uczynili Rosjaninem i Radzianinem . Taki jego obraz tkwi do dziś w świadomości przeciętnego Polaka . Do dziś mszczą się na nim bezwzględni biurokraci , zabierając ulicom , parkom , skwerom jego imię , niszczy się jego pomniki i portrety .

Przyszła Nacjokratyczna Polska będzie musiała postawić sobie za punkt honoru odbudowę jego dobrego imienia , na które sobie bezwzględnie zasłużył . Niniejszy artykuł ma właśnie na celu przywrócenie mu tej pamięci i godności .

Cześć Jego Pamięci !

Redakcja PMN

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close